• Distribution of user focus in Collaborative Virtual Environments 

      Storløkken, Per (Master thesis, 2004)
      NORSK: Virtuelle Miljø for Samarbeid gjør det mulig for brukere som oppholder seg på forskjellige steder å eksistere sammen i det samme virtuelle miljøet. Mens de oppholder seg i miljøet kan brukerne gjenkjennes på deres ...