• Particle Deposition From Geothermal Supercritical Steam 

      Stordal, Tarjei Vefring (Master thesis, 2021)
      Varmeutvinning fra dype varme geotermiske brønner kan føre til en størrelsesorden høyere effekt sammenlignet med konvensjonelle geotermiske brønner (Fridleifsson et al. 2003). Et slikt energipotensial kan imidlertid ikke ...