• Å tro eller gå fortapt - Religionsutbryteres livshistorier 

      Stordahl, Vilde Kristiane Wist (Master thesis, 2019)
      Det har blitt etterlyst mer kunnskap om hvordan det oppleves å bryte ut av et trossamfunn, også i psykologifaglige miljøer. Det foreligger i all hovedsak lite psykologisk forskning om hvordan religiøse bruddprosesser ...