• Risikovurdering av arbeidsmiljø i offshoreindustrien 

      Sakshaug, Nora; Storbakken, Ingrid (Master thesis, 2020)
      Som en del av masterløpet i HMS ved NTNU ble det på høstsemesteret 2019 skrevet prosjektoppgave, hvor det i Petroleumtilsynets (PTIL) tilsynsrapporter fra 2018 og 2019 ble avdekket en stor andel avvik innen risikovurdering ...