• Dynamisk Analyse av vannkraftverk 

      Stople, Remi Andre (Master thesis, 2012)
      Det er i denne rapporten gjennomført dynamisk analyse av to kraftverk under prosjektering av BKK, Aldal Kraftverk og Nye Frøland Kraftverk. Analysen omfatter elastisk simulering av opp- og nedsving i svingesjakter og ...