• Car-free community in Eidsvoll 

      Stolz, Béatrice (Master thesis, 2021)
      Ifølge Parisavtalen, vedtatt av 196 land i Paris 12. desember 2015, er det nødvendig å begrense global oppvarming til under 2°C. Utslipp av CO2 og klimagasser er primært årsakene til global oppvarming og klimaendringer. ...