• Byggetid for vegtunneler 

      Stoltenberg, Thomas; Hedenstad, Erik (Master thesis, 2014)
      Rapporten presenterer bakgrunnsarbeidet for utviklingen av tre forskjellige beregningsmodeller. Beregningsmodellene brukes til å estimere byggetid for vegtunneler. To av modellene er basert på et statistisk datagrunnlag ...