• Digitalising optimisation of early phase urban stormwater planning 

      Stokseth, Guro (Bachelor thesis, 2019)
      Klimaendringar og urbanisering fører til at eksisterande dreneringssystem blir utilstrekkelege, noko som vidare leier til ein auka frekvens av urbane flaumar. State of the art for handtering av slike utfordringar består ...