• Elektrisk trevekst i ekstrudert Polypropylen (PP) kabelisolasjon 

      Stokland, Ketil (Master thesis, 2010)
      Denne oppgaven søker å undersøke egenskapene til det nye isolasjonsmaterialet syndiotaktisk polypropylen (sPP) knyttet til elektrisk trevekst ved sammenligning med det mer brukte materialet isotaktisk polypropylen (iPP). ...