• Oxidation of Methanol to Formaldehyde (MTF) over Silver Catalyst 

      Stokkevåg, Susanne Klungland (Master thesis, 2020)
      Arbeidet som er utført i denne master oppgaven hadde som mål å bidra til forståelsen av metanol til formaldehyd reaksjonen, og sølv interaksjonene i disse forholdene. Sølvpartikler, nett og annulær ble behandlet i ulike ...