• Etabelering av referanseområde for venøs blodgass 

      Stokke, Bente; Yohanathan, Jeyanthi; Kunaratnam, Sagana (Bachelor thesis, 2017)
      Målet med denne prosjektoppgaven var å etablere et referanseområde for parameterne pH, pCO2, pO2, HCO3- og BE i venøs blodgass, med hovedfokus på parameteren pCO2. Dette ble etterspurt av de ansatte ved Kristiansund sykehus, ...