• Fargestyring i produksjon og presentasjon av digital video : forprosjektrapport til Prokom 

   Andresen, Sigmund; Farup, Ivar; Hardeberg, Jon Yngve; Korten, Jens Uwe; Skarsbø, Sven Erik; Stjernvang, Gudmund (Høgskolen i Gjøviks rapportserie, Research report, 2001)
   I denne forprosjektstudien har arbeidsgruppen fra HiL og HiG vurdert hvilke metoder som kan benyttes til fargestyring (color management) i digital video. På bakgrunn av litteraturstudier, drøftinger og simuleringer har ...
  • Proceedings from Gjøvik Color Imaging Symposium 2003 

   Hardeberg, Jon Yngve; Farup, Ivar; Stjernvang, Gudmund (Høgskolen i Gjøviks rapportserie,, Research report, 2003)
   Gjøvik Color Imaging Symposium was held at Gjøvik University College November 24-25 2008. The firs day was devoted to color and quality in digital film and video. Lillehammer University College and Gjøvik University College ...