• Årsak til dødelighet og tap av rensefisk 

      Jakobsen, Håvard Farstad; Stigsrud, Jørgen (Bachelor thesis, 2022)
      Med dagens teknologi og løsninger er bruk av rensefiskarter som rognkjeks (Cyclopterus lumpus) og berggylt (Labrus bergylta) et alternativ ved siden av medikamentell og mekanisk avlusning. Avlusnings-operasjoner av mekanisk ...