• Modelling and Implementation of Glycemic Response Calculator 

      Stige, Peter Martinius (Master thesis, 2019)
      For personer med diabetes mellitus er det avgjørende å holde blodsukkernivået innenfor det anbefalte området etter måltider. Mange gjør dette ved selv å telle karbohydrater, og deretter bestemme mengden insulin som skal ...