• Urban flom som konsekvens av klimaendringer: En GIS studie 

      Stenvik, Kristine Nesset (Master thesis, 2011)
      Norsk offentlig utgreiing (NOU 2010:10) har konstatert at klimaendringene vil bety høyere temperaturer og mer nedbør i fremtiden. For Trøndelag vil dette bety 20-25 % mer nedbør frem mot 2100. I urbane områder hvor store ...