• Population codes in medial entorhinal cortex 

      Stensola, Tor (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2014:156, Doctoral thesis, 2014)
      Populasjonskoder i mediale entorhinal korteks Hjernebarken utfører kontinuerlig et velde av kompliserte funksjoner, hvis mekanismer vi kan tjene mye på å forstå. Nevrovitenskap er et relativt nytt fag, men med utrolig ...