• Organizational Principles of Entorhinal Grid Maps 

      Stensola, Hanne (Doctoral thesis at NTNU;2016:188, Doctoral thesis, 2016)
      Norsk Sammendrag: Prinsipper for organisering av stedssansen Nevrovitenskap er et relativt nytt felt med bidrag fra flere disipliner, som anatomi, fysiologi, psykologi og fysikk. Vår forståelse av hjernens funksjoner ...