• Praktisk arbeid og motivasjon i naturfag 

      Stenseth, Inge (Bachelor thesis, 2019)
      Formålet med denne oppgaven er å undersøke om praktisk arbeid i naturfag kan påvirke motivasjonen til elevene. I oppgaven brukes det teori om praktisk arbeid, selvbestemmelsesteorien og teori om mestringsforventning. ...