• Comparison and Viabiliy Analysis of Concrete Slabs 

      Stensaker, Matias Takle (Master thesis, 2020)
      En av de største utfordringene i dagens samfunn er global oppvarming. Betong er utvilsomt det mest brukte bygningsmaterialet i verden. Bygge bransjen er ansvarlig for en stor mengde utslipp av klimagasser i forbindelse med ...