• Bruk av lydutjevningsanlegg i skolen 

      Stensønes, Gunn Elisabeth (Master thesis, 2013)
      Bakgrunn: De senere år har det blitt mer vanlig at elever med hørselsvansker får innvilget lydutjevningsanlegg som hjelpemiddel i undervisningssituasjonen. Dette er et hjelpemiddel som ikke bare elevene med hørselsvanske ...