• Implementering av Lean Construction i Backegruppen 

      Stenrød, Kristian; Stenrød, Henrik (Master thesis, 2016)
      Kunnskap om utvikling og effektivisering for entreprenørselskaper er et svært viktig tema i den norske byggebransjen. Konkurransen i bransjen blir stadig mer spisset grunnet tøft marked og konkurranse fra utenlandske ...