• Fragmenterte roller i byggeprosjekt 

      Stenhaug, Vilde (Master thesis, 2015)
      Denne masteroppgaven er skrevet for Institutt for bygg, anlegg og transport (BAT) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i sammenheng med forskningsprosjektet SpeedUp. Oppgaven skrives for Faveo, som ...