• Avdekking av seksuelle overgrep ved bruk av barnesamtalen 

      Stenhaug, Andrea Bakke (Bachelor thesis, 2021)
      Bacheloroppgaven bygger på følgende problemstilling: «På hvilken måte kan en barnevernsarbeider bruke barnesamtalen til å avdekke seksuelle overgrep i en undersøkelse?» Barneverntjenesten har en stor oppgave ved å skulle ...