• Dataspill som læringsverktøy - Utvikling av et matematikkspill 

      Stengrundet, Vegard (Master thesis, 2017)
      I et samfunn hvor teknologien er allestedsnærværende vil det være naturlig og også utnytte den for læring. Teknologien kan konkretisere abstrakte emner, muliggjøre forståelse og legge til rette for læring. I denne oppgaven ...