• Case-basert Resonnering for feildiagnose i strømnettet 

      Stene, Rasmus (Master thesis, 2019)
      Når en feil oppstår i strømnettet så ankommer det en stor mengde alarmer til operatørene på nettsentralen, som gjør feildiagnose til en tidkrevende oppgave. Et system som bistår operatørene under feildiagnostisering kan ...