• Design of a Pelton Model Test Rig at Kathmandu University 

      Stene, Ida Bordi (Master thesis, 2014)
      Design av Pelton modelltestrigg for Kathmandu University. Pelton-riggen ved vannkraftlaboratoriet på NTNU vil bli brukt som utgangspunkt. Nødvendige endringer vil bli evaluert, designet og dokumentert.