• Development of a Low-Cost Dynamic Positioning System 

      Stene Sømliøy, Vegard (Master thesis, 2020)
      Målet med denne masteroppgaven er å videreføre tidligere utført fordypningsemne (Sømliøy, 2019) og en praktisk implementasjon av et Dynamic Positioning (DP) kontrollsystem prototype ment for mindre skip i størrelsesordenen ...