• Betydelsen av depressiva och schizofrena symptom i neuropsykologiska utredningar 

   Stenberg, Jonas (Master thesis, 2010)
   Ett av huvudsyftena vid en neuropsykologisk undersökning är att bestämma huruvida en patients resultat tyder på hjärnskada eller inte. Forskning på psykiatriska patienter har visat att psykopatologi som schizofreni, och i ...
  • Betydelsen av depressiva och schizofrena symptom i neuropsykologiska utredningar 

   Stenberg, Jonas (Master thesis, 2010)
   Ett av huvudsyftena vid en neuropsykologisk undersökning är att bestämma huruvida en patients resultat tyder på hjärnskada eller inte. Forskning på psykiatriska patienter har visat att psykopatologi som schizofreni, och i ...
  • Cognitive Reserve Moderates Cognitive Outcome After Mild Traumatic Brain Injury 

   Stenberg, Jonas; Håberg, Asta; Follestad, Turid; Olsen, Alexander; Iverson, Grant L.; Terry P., Douglas; Karlsen, Rune Hatlestad; Saksvik, Simen Berg; Karaliute, Migle; Ek, John Andre Nebb; Skandsen, Toril; Vik, Anne (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Objective To investigate whether cognitive reserve moderates differences in cognitive functioning between patients with mild traumatic brain injury (MTBI) and controls without MTBI and to examine whether patients with ...
  • Cognitive Reserve Moderates Cognitive Outcome After Mild Traumatic Brain Injury 

   Stenberg, Jonas; Håberg, Asta; Follestad, Turid; Olsen, Alexander; Iverson, Grant L.; Terry P., Douglas; Karlsen, Rune Hatlestad; Saksvik, Simen Berg; Karaliute, Migle; Ek, John Andre Nebb; Skandsen, Toril; Vik, Anne (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Objective To investigate whether cognitive reserve moderates differences in cognitive functioning between patients with mild traumatic brain injury (MTBI) and controls without MTBI and to examine whether patients with ...
  • The value of incorporating personally relevant stimuli into consciousness assessment with the Coma Recovery Scale - Revised: A pilot study. 

   Stenberg, Jonas; Godbolt, Alison Kate; Möller, Marika Christina (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Objective: To explore whether the use of personally relevant stimuli, for some tasks in the Coma Recovery Scale – Revised (CRS-R), generates more responses in patients with prolonged disorders of consciousness compared ...