• The value of the information from the deck log book 

      Nordpoll, Kennet; Steinsland, Martin; Aasbø, Viktor (Bachelor thesis, 2021)
      Dekksdagboka er velkjent i den maritime industrien og er om bord i større fartøy verden over. Denne oppgaven har studert bruken av dagens dekksdagbok og undersøkt nytten av denne. Dette ble undersøkt ved å se nærmere på ...