• Child Speech Recognition 

      Steinskog, Kristin Ottesen (Master thesis, 2021)
      Talegjenkjenning for barn er utfordrende ettersom dagens talegjenkjenningssystem er basert på tale fra voksne. Talegjenkjenning kan hjelpe utviklingen av tale og språk hos barn. Derfor er det viktig å forbedre talegjenkj ...