• Nettutviklingsplan for Tromsøya-Nord 

      Steinholt, Arnulv (Master thesis, 2009)
      Tromsø by er under konstant utvikling, både når det gjelder økning av innbyggertall og etablering av ny industri. Formålet med oppgaven er å utvikle en nettutviklingsplan for 11 kV distribusjonsnett forsynt fra Gimle ...