• Card management system Enterprise Java Beans 

      Brun, Guy Steffe; Høeg, Lars Arne; Kaspersen, Oddgeir; Steinbekken, Øyvind (Bachelor thesis, 2001)
      Det skal utvikles en testapplikasjon for å håndtere klargjøringen av smartkort. Det fungerende systemet skal effektiviseres ved at løsningen utvikles i Enterprise Java Beans. Applikasjonen skal kommunisere mot en ...