• Hardhetsreduksjon i varmepåvirket sone ved sveisereparasjon på utstyr i drift 

      Stegavik, Ståle Singstad; Kristensen, Jørgen; Stolpnes, Thomas (Bachelor thesis, 2020)
      Denne rapporten tar for seg identifisering og testing av en mulig metode å gjennomføre sveisereparasjoner av korrosjonsskader på utstyr i drift på olje- og gassanlegg. Eksempler på slikt utstyr er rør og tanker. Bakgrunnen ...