• Metodikk for overvåkning av pelagisk villfisk rundt laksemerder 

      Steffensen, Ole; Ødegård, Sindre Schjønning; Hansen, Jørgen Sandvold (Bachelor thesis, 2020)
      Det er gjennomført relativt lite forskning på pelagisk villfisk rundt oppdrettsanlegg for laks i Norge. Oppgaven tar for seg utvikling av metodikk for videoovervåkning av pelagiske villfiskforekomster rundt lakseoppdrettsmerder ...