• Beredskap i regionalnett: En risikobasert tilnærming til lagerhold 

      Stefanussen, Knut (Master thesis, 2008)
      Det er i denne rapporten utviklet en metodikk for å kartlegge beredskapsbehov for reservekomponenter og utstyr spesielt tilpasset regionale kraftnett. Metoden er anvendt i praksis ved en analyse utført på regionalnettet ...