• Universal Programmable State Machine 

      Steensland, Asbjørn (Master thesis, 2019)
      Tilstandsmaskiner (FSM-er) blir utstrakt brukt i digital maskinvaredesign. Ettersom markedet for integrerte kretser og brikke-systemer er økende m ̊a designene følge etter. FSM-er blir ofte spesiallaget og hardkodet for ...