• Involvering av mellomledere ved utvikling av statlige fellestjenester 

      Steenfeldt-Foss, Mads; Mæhlen, Julian (Master thesis, 2021)
      Regjeringens “Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2017-2025” setter et mål om å etablere et felles økosystem for digitale tjenester i offentlig sektor. Målet har bakgrunn i et økt behov for interoperabilitet og ...