• Prosjektering og dimensjonering av næringsbygg 

      Stavseng, André Bakkevoll; Hansen, Stein Birger Viset; Selboskar, Magnus (Bachelor thesis, 2017)
      Hensikten med oppgaven var å tilegne oss kunnskap og erfaringer til en fremtidig arbeidssituasjon, samt praktisere kunnskapen vi har tilegnet oss via studiene. I samarbeid med Norconsult AS har vi utformet en oppgave som ...