• Fordeler i anvending av flere metoder og teknikker i skuespillarbeid 

      Stavrum, Tord Bergvoll (Bachelor thesis, 2019)
      Problemstilling: Hvilke fordeler kan det ligge i å kunne anvende flere metoder og teknikker i skuespillerarbeid, mot det å rendyrke en spesifikk disiplin? I denne oppgaven jobber jeg mot målet å besvare hvilke fordeler det ...