• Inkludering av minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge 

   Stavnes, Magni Eline (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven vil besvare problemstillingen Hvordan legger kunst og håndverkslærere på en ungdomsskole i Norge med mottaksklasse til rette for inkludering av minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge? Her er fokuset ...
  • Kunst- og håndverksundervisning i lys av et livsmestringsperspektiv 

   Stavnes, Magni Eline (Master thesis, 2022)
   Begrepet livsmestring har kommet inn i læreplanen (LK20) gjennom de tverrfaglige temaene, og skal implementeres i alle fag i grunnskolen. Formålet med denne masteroppgaven er å se på kunst- og håndverklæreres opplevde ...