• Convolutional Neural Networks for Part-of-Speech Tagging 

      Stavland, Stine S. (Master thesis, 2020)
      Konvolusjonelle nevrale nettverk har vanligvis ikke vært brukt til sekvensprosesseringsoppgaver, men nylige forskningsarbeid har gitt inspirasjon til å teste ut bruk av konvolusjonelle nevrale nettverk for ordklassemerking. ...