• Lakselus i anlegg med og uten rensefisk 

      Sperre, Nicolas; Sørmoen, Adrian; Stavik, Ole-Henrik (Bachelor thesis, 2019)
      Denne oppgaven gjør rede for morfologiske forskjeller hos lakselus ved et oppdrettsanlegg med og et uten rensefisk. Vindsneset ligger i et fjordsystem der oppdrettsanlegg i nærheten ikke benytter rensefisk, mens Furneset ...