• Ytelse i Apache Derby ved skalering av antall tilgjengelige prosessorer 

      Madsstuen, Lars Petter; Stave, Arild T. (Master thesis, 2006)
      Denne oppgaven bygger på en mistanke fra utviklernes side om at databasebehandlingssystemet Apache Derby har en manglende evne til skalering ved tilførsel av prosesseringskraft. Gjennom ytelsestester utført med varierende ...