• Sammenhengen mellom elevprestasjoner og tilgang på PC i klassen 

      Stavang, Kristin Ellekjær (Bachelor thesis, 2020)
      I denne oppgaven har jeg undersøkt effekten tilgang på PC har på lesetestresultater hos elever i fjerde klasse i to land; Norge og Colombia. Hensikten var å finne ut om det var ulike avkastningsforhold på tilgang til PC ...