• Kronisk obstruktiv lungesykdom og mestring i hverdagen. 

      Staurset, Helene Iversen (Bachelor thesis, 2016)
      Bakgrunn: KOLS har blitt et folkehelseproblem og det er mer enn 250 000 personer som lider av sykdommen i Norge. I løpet av få år antas det at sykdommen vil være verdens tredje hyppigste dødsårsak. Det er grunnleggende at ...