• Konstruksjon av en Doherty effektforsterker på 2.4 GHz 

      Starheim, Kristoffer (Master thesis, 2009)
      Denne masteroppgaven tar for seg en totrinns Dohertyforsterker på 2.4 GHz. De to delforsterkerne er identiske klasse AB effektforsterkere, og «Auxillary»-forsterkerens påslag styres av et variabelt dempeledd. I tillegg til ...