• Design for bedre opplevelse av oral medisinering av barn 

      Bækkelie, Maria Kristine; Stangeland, Andrea Marie (Master thesis, 2015)
      Bakgrunn Denne masteroppgaven ble skrevet i samarbeid med BLOPP, Barns legemiddelopplevelser, en tverrfaglig prosjektgruppe tilknyttet NTNU og St. Olavs hospital. Oppgaven gikk ut på å utforske hvordan barn i aldersgruppen ...