• Machine Learning-based Time Series Forecasting for Dynamic Reorder Points 

   Sandnes Grøstad, Torkild; Stangebye Larsen, Eivind (Master thesis, 2023)
   Etterspørselen etter helsetjenester i Norge øker på grunn av demografiske endringer, inkludert en voksende og aldrende befolkning. Denne økningen i etterspørsel forventes å føre til høyere helseutgifter og øke presset på ...
  • Machine Learning-based Time Series Forecasting for Dynamic Reorder Points 

   Sandnes Grøstad, Torkild; Stangebye Larsen, Eivind (Master thesis, 2023)
   Etterspørselen etter helsetjenester i Norge øker på grunn av demografiske endringer, inkludert en voksende og aldrende befolkning. Denne økningen i etterspørsel forventes å føre til høyere helseutgifter og øke presset på ...