• ADL i rehabilitering etter hjerneslag. 

      Lian, Oda Marie; Stange, Linn Cecilie (Bachelor thesis, 2022)
      Abstrakt Hensikt: I 2020 ble 8917 personer i Norge innlagt på forskjellige sykehus grunnet hjerneslag (Fjærtoft et al., 2021). For å kunne komme tilbake til sine hverdagsliv er rehabilitering et viktig tiltak. Hensikten ...