• A Hybrid Multi-document Summarization System for Biomedical Articles 

   Stang, Helene Janine; Sollid, Ingeborg Sætersdal (Master thesis, 2021)
   Hovedmålet med dette arbeidet er å undersøke hvordan tekstsammendrag kan brukes til å støtte beslutningsprosesser i det biomedisinske domenet, spesielt for diagnostisering cerebral parese. Maskinlæring har vist et stort ...
  • A Hybrid Multi-document Summarization System for Biomedical Articles 

   Stang, Helene Janine; Sollid, Ingeborg Sætersdal (Master thesis, 2021)
   Hovedmålet med dette arbeidet er å undersøke hvordan tekstsammendrag kan brukes til å støtte beslutningsprosesser i det biomedisinske domenet, spesielt for diagnostisering cerebral parese. Maskinlæring har vist et stort ...